Committee

Office Bearers

President

Shri Pankaj Ji Gandhi
Shri Pankaj Gandhi
Mob. 9879209001
Ahmedabad, Gujarat

Vice President

Shri Sunil Singhi
Mob. 9825037980
Ahmedabad, Gujarat

Secretary

Shri Dinesh Ji Bobawat
Shri Dinesh Kumar Jain
Mob. 9950999359
Sirohi, Rajasthan

Finance Secretary

Shri Paras Raj Ji Dhanetia
Shri Paras Raj Dhanetia
Mob. 6352301970
Sirohi, Rajasthan

Treasurer

Shri Sanjay Kumar Shah
Mob. 9414223909
Sirohi, Rajasthan

Joint Secretary

Shri Bhupendra Singh Ji Lodha
Shri Bhupendra Singh Lodha
Mob. 9784591402
Sirohi, Rajasthan

Members

Shri Dinesh Ji Kangtani
Shri Dinesh Kangtani
Mob. 9561821950
Sirohi, Rajasthan
Shri Suresh Ji Gandhi
Shri Suresh Gandhi
Mob. 9987781626
Mumbai, Maharashtra
Shri Vimal Singhi
Shri Vimal Singhi
Mob. 8949460268
Sirohi, Rajasthan
Shri Narendra Ji Mehta
Shri Narendra Mehta
Mob. 9414291166
Pindwara, Rajasthan
Shri Jayantilal Kothari
Shri Jayantilal Kothari
Mob. 9791022273
Sirohi, Rajasthan
Shri Rajesh Ji Shah
Shri Rajesh Shah
Mob. 9414135589
Jodhpur, Rajasthan
Shri Dilip Doshi
Shri Dilip Doshi
Mob. 9414219090
Mount Abu, Rajasthan
Siddharth Bhandari
Shri Siddharth Bhandari
Mob. 7665354455
Sirohi, Rajasthan
Saket Singhi
Shri Saket Singhi
Mob. 9825528002
Ahmedabad, Gujarat

Past Presidents

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )

Name

( Duration Date )